Wie zijn wij

SRG Aangepaste Vakanties is een vrijwilligersorganisatie die groepsvakanties aanbiedt voor mensen met een lichamelijke beperking. Veel reizen gaan naar hotels in populaire vakantiebestemmingen. Met wat extra inspanningen en een flinke dosis improvisatievermogen blijken sommige toeristenhotels prima te voldoen. Daarnaast zijn er vakanties in meer aangepaste accommodaties.

Onze geschiedenis

SRG Aangepaste Vakanties is opgericht in 1969 en is een afsplitsing de NKIB, de Nederlandse Katholieke Invaliden Bond St. Liduina. De afsplitsing was bedoeld om ook reizen te kunnen organiseren voor niet-bondsleden en niet-katholieke gehandicapten. De eerste buitenlandse reizen gingen natuurlijk naar Lourdes. Daar deed ook het hotel intrede als vakantieaccommodatie.

Onze werkwijze

SRG Aangepaste Vakanties probeert de vakanties voor haar deelnemers zo gewoon mogelijk te laten verlopen. Onze vrijwilligers zijn een meester in het improviseren. We houden altijd rekening met de beperking van de deelnemers én het groepsbelang. Elke vakantie heeft een van te voren vastgesteld excursiebudget: in overleg met onze deelnemers stellen we altijd een gevarieerd programma samen, met aandacht voor ieders wensen en mogelijkheden. Dankzij SRG kan iedereen genieten van een onvergetelijke vakantie.

Ervaren en deskundige begeleiding

Alle vrijwilligers van SRG hebben een belangrijke taak en dragen een grote verantwoordelijkheid: alle deelnemers op een verantwoorde manier te laten genieten van hun vakantie. Door uitgebreide informatie vooraf en het bijwonen van een jaarlijkse instructiedag zijn zij goed voorbereid op hun taak. Veiligheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Voor elke bestemming wordt vooraf zorgvuldig bepaald, hoeveel vrijwilligers nodig zijn om de vakantie optimaal te laten verlopen.

Toegankelijk, ook financieel

We zijn een kleine organisatie zonder winstoogmerk en willen aangepaste vakanties met kleine groepen tegen een lage prijs aanbieden. Omdat onze vrijwilligers zonder vergoeding de deelnemers begeleiden, zijn onze kosten beperkt. Omdat wij een ANBI-status hebben zijn giften aan SRG fiscaal aftrekbaar. Deze kunnen er voor zorgen, dat wij onze prijzen verder kunnen verlagen.

COVID-19

Tijdens de vakanties van SRG zal gehandeld worden volgens de geldende richtlijnen in Nederland en het land van bestemming. Het staat vrijwilligers en deelnemers altijd vrij om persoonlijk extra maatregelen nemen als zij zich daar prettiger bij voelen. Meer informatie over COVID-19 en SRG kun je hier lezen.

Voorwaarden en protocollen

Omgangsvormen

Alle deelnemers en vrijwilligers moeten zich prettig en veilig voelen. De veiligheid en bejegening van onze deelnemers hebben voor ons de allerhoogste prioriteit. Daarom gaan wij aan iedere vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen. Daarnaast kent SRG een gedragscode waarin omgangsregels zijn geformuleerd. Heeft een deelnemer of vrijwilliger een andere ervaring, dan willen wij dit graag weten. Meldingen en klachten kunnen doorgegeven worden aan de reisleider en/of het bestuur.

SRG Aangepaste Vakanties heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris, die desgewenst rechtstreeks kan worden benaderd. Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u hier en voor het indienen van een klacht kunt u gebruik maken van het klachtenformulier.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen kan het zijn dat een deelnemer of vrijwilliger het lastig vindt om zijn/haar ervaring te delen met iemand van SRG. Daarom hebben wij een vertrouwenspersoon aangesteld, die buiten SRG om kan worden benaderd. Hij biedt een luisterend oor, opvang en helpt de melder in de omgang met de ongewenste situatie.

De organisatie

Het Bestuur van SRG is verantwoordelijk voor en geeft sturing aan de totale organisatie. Veel werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers in commissies.

De Commissie Deelnemers is verantwoordelijk voor de deelnemersadministratie (indeling, bevestiging, etc.). De indeling van deelnemers na inschrijving vindt plaats in januari, rekening houdend met de zorgzwaarte in de groep. 

De Commissie Vrijwilligers is verantwoordelijk voor de werving en selectie, training en indeling van de vrijwilligers. Jaarlijks, in maart, wordt voor alle vrijwilligers een dag georganiseerd met instructies en workshops. Voor reisleiders, commissie- en bestuursleden en verpleegkundigen/verzorgenden is er jaarlijks in oktober of november een evaluatiedag.

De Commissie Reizen is verantwoordelijk voor het vakantieprogramma en organiseert de inrichting van de vakanties. Ze zoekt hiervoor geschikte accommodaties, excursiemogelijkheden en regelt de busjes voor alle “busjesreizen”. De commissie monitort de bestaande bestemmingen, doet voorstellen voor nieuwe bestemmingen en zij inspecteert mogelijke nieuwe bestemmingen.

 

De Commissie Communicatie en PR is verantwoordelijk voor de website, de sociale media kanalen, etc.

DOCUMENTATIE

Beleidsplan SRG 2020-2025

Jaarverslag 2022

ANBI 2022

HET BESTUUR

Arnoud de Roy van Zuydewijn (voorzitter)

Hessel Hansma (secretaris)

Erwin Geeve (penningmeester)

Jos Kuilboer (medisch adviseur)

Erwin Geeve (AI) (Commissie Reizen)

Anja Severijnen (Commissie deelnemers)

Gerda Vermeer (Commissie medewerkers)

Tes Kuilboer (Commissie Communicatie en PR)

Arnoud de Roy van Zuydewijn (voorzitter) (06) 38 38 10 10

Hessel Hansma (secretaris)
(06) 31 93 66 24

Erwin Geeve (penningmeester)
(06) 53 29 72 37

Jos Kuilboer (medisch adviseur)

Erwin Geeve (AI) (Commissie Reizen)

Anja Severijnen (Commissie deelnemers)

Gerda Vermeer (Commissie medewerkers)

Tes Kuilboer (Commissie Communicatie en PR) (06) 41 94 91 49

Algemeen e-mailadres
bestuur@srg.nl

Algemeen e-mailadres

ANBI Gegevens

Naam:

Fiscaal nummer:

Contactgegevens:

Beloningsbeleid:

Doelstelling:

Activiteiten:

Financiële verantwoording:

Naam:
Stichting Aangepaste Vakanties

Fiscaal nummer:
80.14.33.782

Contactgegevens:
Contact

Beloningsbeleid:
Alles op vrijwillige basis

Doelstelling:
Zie beleidsplan

Activiteiten:
Aangepaste vakanties

Financiële verantwoording:
SRG publicatiecijfers ANBI 2021

Stichting Aangepaste Vakanties

80.14.33.782

Contact

Alles op vrijwillige basis

Zie beleidsplan

Aangepaste vakanties

SRG publicatiecijfers ANBI 2022

Om te doneren aan SRG, kunt u deze QR-code openen met een QR scanner op uw telefoon. Zo kunt u zelf het gewenste bedrag om te doneren bepalen.

Wij zijn heel blij met uw gift!