Hulpmiddelen

Op het inschrijfformulier wordt u gevraagd van welke hulpmiddelen u geheel afhankelijk bent.

Vul hier alleen een ja in als u echt niet zonder dit hulpmiddel een fijne vakantie kunt hebben.

De SRG zal zijn uiterste best doen om die hulpmiddelen voor een betaalbare prijs op de plaats van bestemming beschikbaar te hebben bijvoorbeeld door die te huren. De eventuele extra kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor uw eigen rekening.

Het kan zijn dat wij niet (of alleen tegen zeer hoge kosten) de hulpmiddelen ter plaats kunnen krijgen. In dat geval kunt u niet ingedeeld worden op die bestemming als uw noodzakelijke hulpmiddel(en) niet beschikbaar zijn.

Voorwaarden

U kunt deelnemen aan een SRG vakantie onder de volgende voorwaarden. U bent:

Mocht u niet aan deze voorwaarden voldoen dan kunt u bij andere organisaties wellicht een geschikte reis vinden.

Kijk bijvoorbeeld op de website van de NBAV voor hun aanbiedingen.

Betaling

Betalen via machtiging

Bij de inschrijving vult u een machtiging in voor automatische incasso van de reissom en het inschrijfgeld (€ 100,-). Normaal gesproken is inschrijven op een vakantie alleen mogelijk als u deze machtiging ingevuld en getekend samen met het inschrijfformulier terugstuurt. Er is hierop één uitzondering, zie hieronder bij ‘Andere betalingsprocedure’.

Let bij het invullen van de machtiging op de volgende punten:

Twee maanden voor aanvang van de reis zal het totaalbedrag van uw bankrekening afgeschreven worden. Zorg voor voldoende saldo op de opgegeven rekening. Als de incasso door onvoldoende saldo niet uitgevoerd kan worden, brengt de SRG € 50,- extra administratiekosten in rekening.

Let op!
Betaling kan alleen met een machtiging tot automatische incasso. Betaling per bank leidt tot dubbele betaling en onnodige administratieve rompslomp.

Andere betalingsprocedure

Voor bewoners van instellingen is het niet altijd mogelijk een machtiging tot automatische incasso te verlenen. In dat geval kunt u gebruik maken van een afwijkende betalingsprocedure. Hierbij wordt er na indeling een factuur toegestuurd voor de volledige reissom. Nadat deze factuur, binnen 30 dagen, betaald is, is de boeking definitief. Als u van deze betalingsprocedure gebruik wilt maken, moet u dit duidelijk op het inschrijfformulier vermelden.

Inbegrepen in Reissom

Inbegrepen in de reissom is:

Buiten de reissom valt:

En denk ook aan de kosten van:

Annuleringsvoorwaarden

Als u een geboekte vakantie wilt annuleren, gelden onze annuleringsvoorwaarden. Die sluiten aan bij wat gebruikelijk is in de reisbranche en bent u:

Subsidietips

SRG-vakanties zijn niet goedkoop. De relatief hoge prijzen worden met name veroorzaakt door de zogenaamde meerkosten. Dat zijn alle kosten die een gevolg zijn van het feit dat de deelnemers lichamelijk beperkt zijn en daardoor aangewezen zijn op verzorging en begeleiding. De belangrijkste meerkosten worden gevormd door de reis- en verblijfkosten van de vrijwilligers. Daarnaast zijn er de organisatiekosten en de kosten van accommodatie en aangepast vervoer, die gedeeltelijk onder de meerkosten kunnen vallen.

Voor deze meerkosten kunt u op individuele basis subsidie aanvragen. In Nederland zijn er instanties en fondsen die onder voorwaarden bereid zijn een financiële bijdrage beschikbaar te stellen.

  • Hoeveel de meerkosten bedragen voor een bepaalde vakantie is op te vragen bij de deelnemersadministratie van de SRG.
  • Of de meerkosten kunnen worden opgevoerd als buitengewone lasten voor de inkomstenbelasting hangt af van ieders persoonlijke situatie.

Bij uw gemeente kunt u informatie krijgen of er ondersteuning mogelijk is in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Berberisweg 314
3053 PJ Rotterdam

srk@hccnet.nl

www.stichtingradboudkleisterlee.nl

De stichting geeft financiële steun aan (jonge) mensen die leven met een handicap als gevolg van de aandoening Spina bifida. Zaken als rolstoeltennislessen, een laptop of vrijetijds- of vakantiebesteding wordt door de stichting vergoed. Kijk voor de voorwaarden
op de website.

Postbus 270

3990 GB Houten

T 030 634 40 63

info@epilepsiefonds.nl

www.epilepsiefonds.nl

Vergoedt soms de kosten die men extra moet maken voor de vakantie vanwege de epilepsie.

Postbus 33

3886 ZG Garderen

T 0577 46 13 51

lichthoeve@euronet.nl

www.lichthoeve.nl

Verstrekt een financiële bijdrage aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking voor wie de extra kosten van de vakantie niet of nauwelijks zijn op
te brengen.

Postbus 19224

3501 DE Utrecht

030 231 15 43

www.lsbs.nl

Vanuit het Vakantie-suppletiefonds wordt een tegemoetkoming verstrekt in de extra kosten
die iemand met een visuele beperking maakt voor begeleiding bij zijn of haar
aangepaste vakantie. Een tegemoetkoming wordt uitsluitend verstrekt aan hen die
financieel niet in staat zijn om die extra kosten te dragen.

Postbus 62

9460 AB Gieten

0599 56 52 23

www.stichtingblijdesteyn.nl

Vakantiebeurs voor alleenstaande vrouwen van 18 tot 40 jaar met een inkomen op bijstandsniveau

Persoonsgebonden budget

Als u een persoonsgebonden budget (PGB) krijgt om zelf uw verzorging of begeleiding te betalen dan is het mogelijk om uw gehele vakantie te betalen met de PGB gelden. Voorwaarde is dat u constant onder toezicht staat van een verzorger. Bij de SRG is dat het geval.

  • Het is wel zaak toestemming te vragen aan uw zorgkantoor. Zij kunnen vragen dat u met de SRG een zorgovereenkomst afsluit. Dat is mogelijk via de deelnemersadministratie.
  • Als u een indicatie heeft voor vervoer kunt u ook de reiskosten naar en van de plaats waar de SRG-vakantie begint en eindigt vergoed krijgen.
  • Als u niet in aanmerking komt voor volledige vergoeding van uw aangepaste vakantie vanuit uw PGB, kunt u wel aanvragen om alleen de kosten van verzorging in aanmerking te laten komen. De bovengenoemde meerkosten kunt u dan als zodanig aanmerken.
  • Voor gedetailleerde informatie over het PGB verwijzen we naar uw gemeente. U kunt ook terecht bij de belangen vereniging van mensen met een PGB. Voor meer informatie over de kosten van lidmaatschap en de diensten van deze vereniging kunt u terecht op www.pgb.nl of bellen naar 0900 7424857.
 

Vakantiefondsen

Nederland kent diverse fondsen voor (financiële) hulp aan particulieren. Dien uw aanvraag rechtstreeks in bij het betreffende fonds voordat u uw vakantie boekt. Let wel, dergelijke aanvragen nemen vaak veel tijd in beslag. Informeer u daarom tijdig via de websites van het fonds waar u gebruik van wilt maken. Zoals:

Ook de MEE, de vroegere Sociaalpedagogische Dienst, kan u (o.a.) gratis informatie geven over ondersteuning via fondsen. U kunt er terecht als u een kind, partner of familielid heeft met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, of een beperking als gevolg van een chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel of autisme. Zie ook op www.mee.nl

Om te doneren aan SRG, kunt u deze QR-code openen met een QR scanner op uw telefoon. Zo kunt u zelf het gewenste bedrag om te doneren bepalen.

Wij zijn heel blij met uw gift!