Voorwaarden

Voor deelname aan een vakantie met SRG Aangepaste Vakanties hanteren wij de onderstaande voorwaarden:

Mocht je niet aan deze voorwaarden voldoen dan kun je bij andere organisaties wellicht een geschikte reis vinden.

Kijk bijvoorbeeld op de website van de NBAV voor hun aanbiedingen.

Medische zaken

Het is vandaag de dag helaas niet (meer) mogelijk op iedere reis iemand mee te nemen die bevoegd is om medische handelingen te verrichten. Vrijwilligers zonder bevoegdheid kunnen en mogen geen medische handelingen uitvoeren. 

Je kunt niet met ons mee op vakantie als:

Je kunt wel met ons mee op vakantie als

Hulpmiddelen

Op het inschrijfformulier wordt jou gevraagd van welke hulpmiddelen je geheel afhankelijk bent.

Vul hier alleen een ja in als je echt niet zonder dit hulpmiddel een fijne vakantie kunt hebben.

SRG zal haar uiterste best doen om die hulpmiddelen voor een betaalbare prijs op de plaats van bestemming beschikbaar te hebben bijvoorbeeld door die te huren. De eventuele extra kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor jouw eigen rekening.

Het kan zijn dat wij niet (of alleen tegen zeer hoge kosten) de hulpmiddelen ter plaats kunnen krijgen. In dat geval kun je niet ingedeeld worden op die bestemming als de noodzakelijke hulpmiddel(en) niet beschikbaar zijn.

Vliegreizen

Onderstaande video geeft verder inzicht in het reizen met het vliegtuig met de rolstoel.

Betaling

Betalen via machtiging

Bij de definitieve inschrijving vul je een machtiging in voor automatische incasso van de reissom en het inschrijfgeld (€ 100,-). Normaal gesproken is inschrijven op een vakantie alleen mogelijk als je deze machtiging hebt ingevuld en getekend. Er is hierop één uitzondering, zie hieronder zoals aangegeven bij ‘Andere betalingsprocedure’.

Let bij het invullen van de machtiging op de volgende punten:

Twee maanden voor aanvang van de reis zal het totaalbedrag van jouw bankrekening afgeschreven worden. Zorg voor voldoende saldo op de opgegeven rekening. Als de incasso door onvoldoende saldo niet uitgevoerd kan worden, brengt de SRG € 50,- extra administratiekosten in rekening.

Let op!
Betaling kan alleen met een machtiging tot automatische incasso. Betaling per bank leidt tot dubbele betaling en onnodige administratieve rompslomp.

Andere betalingsprocedure

Voor bewoners van instellingen is het niet altijd mogelijk een machtiging tot automatische incasso te verlenen. In dat geval kun je gebruik maken van een afwijkende betalingsprocedure. Hierbij wordt er na indeling een factuur toegestuurd voor de volledige reissom. Nadat deze factuur, binnen 30 dagen, betaald is, is de boeking definitief. Als je van deze betalingsprocedure gebruik wilt maken, moet je dit duidelijk op het inschrijfformulier vermelden.

Inbegrepen in Reissom

Inbegrepen in de reissom is:

Buiten de reissom valt:

En denk ook aan de kosten van:

Annuleringsvoorwaarden

Als je een geboekte vakantie wilt annuleren, gelden onze annuleringsvoorwaarden. Die sluiten aan bij wat gebruikelijk is in de reisbranche en ben je:

Subsidietips

SRG-vakanties zijn niet goedkoop. De relatief hoge prijzen worden met name veroorzaakt door de zogenaamde meerkosten. Dat zijn alle kosten die een gevolg zijn van het feit dat de deelnemers lichamelijk beperkt zijn en daardoor aangewezen zijn op verzorging en begeleiding. De belangrijkste meerkosten worden gevormd door de reis- en verblijfkosten van de vrijwilligers. Daarnaast zijn er de organisatiekosten en de kosten van accommodatie en aangepast vervoer, die gedeeltelijk onder de meerkosten kunnen vallen.

Voor deze meerkosten kun je op individuele basis subsidie aanvragen. In Nederland zijn er instanties en fondsen die onder voorwaarden bereid zijn een financiële bijdrage beschikbaar te stellen.

  • Hoeveel de meerkosten bedragen voor een bepaalde vakantie is op te vragen bij de deelnemersadministratie van de SRG.
  • Of de meerkosten kunnen worden opgevoerd als buitengewone lasten voor de inkomstenbelasting hangt af van ieders persoonlijke situatie.
 

Bij je gemeente kun je informatie krijgen of er ondersteuning mogelijk is in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Berberisweg 314
3053 PJ Rotterdam

srk@hccnet.nl

www.stichtingradboudkleisterlee.nl

De stichting geeft financiële steun aan (jonge) mensen die leven met een handicap als gevolg van de aandoening Spina bifida. Zaken als rolstoeltennislessen, een laptop of vrijetijds- of vakantiebesteding wordt door de stichting vergoed. Kijk voor de voorwaarden
op de website.

Postbus 270

3990 GB Houten

T 030 634 40 63

info@epilepsiefonds.nl

www.epilepsiefonds.nl

Vergoedt soms de kosten die men extra moet maken voor de vakantie vanwege de epilepsie.

Postbus 33

3886 ZG Garderen

T 0577 46 13 51

lichthoeve@euronet.nl

www.lichthoeve.nl

Verstrekt een financiële bijdrage aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking voor wie de extra kosten van de vakantie niet of nauwelijks zijn op
te brengen.

Postbus 19224

3501 DE Utrecht

030 231 15 43

www.lsbs.nl

Vanuit het Vakantie-suppletiefonds wordt een tegemoetkoming verstrekt in de extra kosten
die iemand met een visuele beperking maakt voor begeleiding bij zijn of haar
aangepaste vakantie. Een tegemoetkoming wordt uitsluitend verstrekt aan hen die
financieel niet in staat zijn om die extra kosten te dragen.

Postbus 62

9460 AB Gieten

0599 56 52 23

www.stichtingblijdesteyn.nl

Vakantiebeurs voor alleenstaande vrouwen van 18 tot 40 jaar met een inkomen op bijstandsniveau

Persoonsgebonden budget

Als je een persoonsgebonden budget (PGB) krijgt om zelf jouw verzorging of begeleiding te betalen dan is het mogelijk om jouw gehele vakantie, of een deel van de kosten te betalen met de PGB gelden. Voorwaarde is dat je constant onder toezicht staat van een verzorger. Bij de SRG is dat het geval.

  • Het is wel zaak toestemming te vragen aan jouw zorgkantoor. Zij kunnen vragen dat je met SRG een zorgovereenkomst afsluit. Dat is mogelijk via de deelnemersadministratie.
  • Als je een indicatie hebt voor vervoer kun je ook de reiskosten naar en van de plaats waar de SRG-vakantie begint en eindigt vergoed krijgen.
  • Als je niet in aanmerking komt voor volledige vergoeding van uw aangepaste vakantie vanuit uw PGB, kun je wel aanvragen om alleen de kosten van verzorging in aanmerking te laten komen. De bovengenoemde meerkosten kun je dan als zodanig aanmerken.
  • Voor gedetailleerde informatie over het PGB verwijzen we naar jouw gemeente. Je kunt ook terecht bij de belangen vereniging van mensen met een PGB. Voor meer informatie over de kosten van lidmaatschap en de diensten van deze vereniging kun je terecht op www.pgb.nl of bellen naar 0900 7424857.
 

Vakantiefondsen

Nederland kent diverse fondsen voor (financiële) hulp aan particulieren. Dien je aanvraag rechtstreeks in bij het betreffende fonds voordat je jouw vakantie boekt. Let wel, dergelijke aanvragen nemen vaak veel tijd in beslag. Informeer je daarom tijdig via de websites van het fonds waar je gebruik van wilt maken. Zoals:

Ook de MEE, de vroegere Sociaalpedagogische Dienst, kan je (o.a.) gratis informatie geven over ondersteuning via fondsen. Je kunt er terecht als je een kind, partner of familielid heeft met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, of een beperking als gevolg van een chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel of autisme. Zie ook op www.mee.nl

Om te doneren aan SRG, kunt u deze QR-code openen met een QR scanner op uw telefoon. Zo kunt u zelf het gewenste bedrag om te doneren bepalen.

Wij zijn heel blij met uw gift!